BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kolets_kretslopp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kolets_kretslopp [2017/09/11 13:42] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kolets kretslopp ======
  
 +[{{ :​biologi:​carbon_cycle-cute_diagram-sv.png?​direct&​600|Kolets kretslopp\\ Efter https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=4134181}}]
 +
 +Kolets [[kretslopp]] drivs till stor del av [[fotosyntesen]] och [[cellandning|cellandningen]],​ samt förbränning av fossila kolföreningar. Kol lagras i ett stort antal olika former, både långsiktiga((Till exempel olja och stenkol)) och kortsiktiga((Till exempel i levande organismer.)).
kolets_kretslopp.txt · Last modified: 2017/09/11 13:42 by Pär Leijonhufvud