BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


klimatforandringarna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
klimatforandringarna [2017/10/18 08:21]
Pär Leijonhufvud
klimatforandringarna [2017/11/27 10:21] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Klimatförändringar ====== ====== Klimatförändringar ======
  
-Genom den förstärkta [[vaxthuseffekten|växthuseffekten]],​ huvudsakligen orsakade av människans utsläpp av [[vaexthusgas|växthusgaser]] som [[koldioxid]],​ [[metan]] och [[dikväveoxid|kväveoxid]] har temperaturen stigit på jorden((Se Miljömål.se "​Begränsad klimatpåverkan",​ http://​www.miljomal.se/​Miljomalen/​1-Begransad-klimatpaverkan/​)). ​+Genom den förstärkta [[vaxthuseffekten|växthuseffekten]],​ huvudsakligen orsakade av människans utsläpp av [[vaexthusgas|växthusgaser]] som [[koldioxid]],​ [[metan]] och [[dikväveoxid|kväveoxid]] har temperaturen stigit på jorden((Se Miljömål.se "​Begränsad klimatpåverkan",​ http://​www.miljomal.se/​Miljomalen/​1-Begransad-klimatpaverkan/​))(("​Den globala uppvärmningen",​ Tellus – centrum för systemforskning om klimat och miljö, Göteborgs universitet. http. http://​tellus.science.gu.se/​fokus_arktis/​globala_uppvarmningen)). 
  
 Effekter av detta inkluderar //bland annat//​((IPCC "​Observed effects of climate changes",​ 2007. https://​www.ipcc.ch/​publications_and_data/​ar4/​syr/​en/​mains1-2.html)):​ Effekter av detta inkluderar //bland annat//​((IPCC "​Observed effects of climate changes",​ 2007. https://​www.ipcc.ch/​publications_and_data/​ar4/​syr/​en/​mains1-2.html)):​
klimatforandringarna.txt · Last modified: 2017/11/27 10:21 by Pär Leijonhufvud