BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


keton

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
keton [2016/11/02 07:20]
Pär Leijonhufvud
keton [2016/11/02 07:22] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
 En keton är en organisk ämnesklass som består av två kolväten länkade med en kolatom som i sin tur är dubbelbunden till en syreatom (en [[karbonylgrupp]]). Den enklaste ketonen är [[aceton]], där de två sidokedjorna är metylgrupper (CH<​sub>​3</​sub>​-). Strukturellt liknar de [[aldehyd|aldehyderna]] men har två sidokedjor med kol. En keton är en organisk ämnesklass som består av två kolväten länkade med en kolatom som i sin tur är dubbelbunden till en syreatom (en [[karbonylgrupp]]). Den enklaste ketonen är [[aceton]], där de två sidokedjorna är metylgrupper (CH<​sub>​3</​sub>​-). Strukturellt liknar de [[aldehyd|aldehyderna]] men har två sidokedjor med kol.
  
-På grund av karbonylgruppen är alla ketoner eller eller mindre polära, och därför lösliga i vatten. ​ De har elektrofila reaktioner med kol, men nukleofila med syre. +På grund av karbonylgruppen är alla ketoner eller eller mindre polära, och därför lösliga i vatten. ​ De har [[nukleofil|elektrofila]] [[reaktionsmekanismer|reaktioner]] med kol, men [[nukleofil|nukleofila]] med syre. 
keton.txt · Last modified: 2016/11/02 07:22 by Pär Leijonhufvud