BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemisk_reaktion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemisk_reaktion [2017/11/06 13:24]
Pär Leijonhufvud created
kemisk_reaktion [2017/11/06 13:52] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Kemiska reaktioner ====== ====== Kemiska reaktioner ======
  
-I en kemisk reaktion ​ är när ett eller flera kemiska grundämnen eller ämnen (ofta kallde reaktanter)),​ reagerar med varandra (eller med enskilda protoner eller elektroner) och bildar ett eller flera nya ämnen (s.k. produkter).+I en kemisk reaktion ​ är när ett eller flera kemiska ​[[grundämnen]] eller andra ämnen (ofta kallde reaktanter)),​ reagerar med varandra (eller med enskilda protoner eller elektroner) och bildar ett eller flera nya ämnen (s.k. produkter).
kemisk_reaktion.txt · Last modified: 2017/11/06 13:52 by Pär Leijonhufvud