BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemisk_foerening

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemisk_foerening [2017/11/06 13:02] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kemisk förening ======
  
 +En kemisk förening är ett ämne som består av två eller flera olika [[grundämnen]] som är kemiskt bundna till varandra i vissa fasta proportioner.
 +
 +Exempel är vatten, socker, koksalt eller svavelhexafluorid
 +  ​
kemisk_foerening.txt · Last modified: 2017/11/06 13:02 by Pär Leijonhufvud