BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemisk_blandning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemisk_blandning [2017/11/06 12:54]
Pär Leijonhufvud created
kemisk_blandning [2017/11/06 12:58] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 3: Line 3:
  
 En blandning består av två eller flera rena ämnen, alltså minst två olika sorters [[molekyl|molekyler]]. En blandning består av två eller flera rena ämnen, alltså minst två olika sorters [[molekyl|molekyler]].
 +
 +En blandning kan vara en
 +
 +  * **Homogen blandning** där man inte kan urskilja (se) de ingående delarna. Exempel är havsvatten eller en [[legering]]. Homogena blandningar är  [[lösning|lösningar]]
 +  * **Heterogen blandning** där man kan urskilja (se) de olika beståndsdelarna. Exempel är bergarten granit, mjölk eller till och med en müsli.
kemisk_blandning.txt · Last modified: 2017/11/06 12:58 by Pär Leijonhufvud