BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemilabbar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemilabbar [2016/10/30 04:21] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Kemi-labbar======
 +
 +===== Laborationsrapporter =====
 +[[laborationsrapporter|Laborationsrapporter,​ huvudsida]]
 +
 +Som stöd har jag dels skrivit ett {{:​labbrapport-exempel.pdf|exempel på en labbrapport}} och dels en [[http://​www.leijonhufvud.org/​wp/​wp-content/​uploads/​2012/​03/​labbrapportsinstruktion.pdf|instruktion]] för hur man skall skriva.
 +
 +===== Laborationer och Demonstrationer=====
 +
 +
 +==== Recept ====
 +
 +Recept på olika lösningar (från Skolkemi)
 +
 +
 +==== Aggregationsformer ====
 +
 +  * [[labbar:​Stärkelse_i_vatten ]]
 +
 +==== Biokemi ====
 +
 +=== KatalasLabb ===
 +  * [[labbar:​CO2-förbrukning ]]
 +  * [[labbar:​MetaboliskFörbränning labb_forbranning_CO2.pdf:​ Kroppens förbränning och CO2-halten]]
 +
 +==== Blandat ====
 +
 +  * [[labbar:​BlueBottle ]]
 +
 +==== Brott och kemi (CSI) ====
 +
 +  * [[labbar:​KastleMeyer ​ (presumtivt test för blod)]]
 +
 +==== Eld ====
 +
 +  * [[labbar:​BrinnandeSedeln]]
 + brinnande-sedeln.pdf:​ Brinnande sedeln (skolkemi)
 +  * [[labbar:​EldSläckingMedKoldioxid Släcka eld med koldioxid]]
 +  * [[labbar:​FörbränningOchKoldioxid Förbränning och koldioxid]]
 +labb_forbranning_CO2.pdf:​ Förbränning
 +
 +==== Elekrokemi ====
 +
 +  * [[labbar:​CitronBatteri ]]
 + citronbatteri.pdf:​ citronbatteri (skolkemi)
 +
 +
 +==== Genetik ====
 +
 +  * [[labbar:​DNA_ur_kiwi ​ ]]
 + DNA-ur-kiwi.pdf:​ DNA ur kiwi (skolkemi)
 +
 +
 +==== Katalysatorer ====
 +
 +  * [[labbar:​Demo:​Katalys ]]
 + Katalysatorns_inverkan.pdf:​ Katalysatorers inverkan (demo, explosioner)
 +
 +
 +==== Molekyler ====
 +
 +  * [[labbar:​KristallvattenKopparsulfat ]]
 +     * kristallvatten-i-kopparsulfat.pdf:​ Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
 +     * kristallvatten-i-kopparsulfat.pdf:​ Kristallvatten i kopparsulfat,​ egen version baserad på Skolkemi-labben
 +
 +
 +==== Redox ====
 +
 +===Magnesium och koldioxid===
 +
 + ​[[labbar:​MagnesiumOchKoldioxid|Magnesium Och Koldioxid]] ​  ​Magnesium_och_koldioxid.pdf:​ Demonstration av hur brinnande magnesium tar ut syre ur koldioxid
 +
 +===Davys Gruvlampa ===
 + 
 + ​[[labbar:​DavysGruvlampa|Davys gruvlampa]] finns i två versioner, båda från KRC "​Davys_gruvlampa.pdf"​ och  "​Det_brinnande_ljuset_och_Davys_gruvlampa.pdf"​
 +  ​
 +  ​
 +=== Blue Bottle ===
 +
 +Det klassiska försöket [[labbar:​BlueBottle|BlueBottle]] ​ finns dels i den traditionella versionen ("​Blå-flaskan.pdf"​) och dels i en ny version ("​32_Nytt_forsok_om_forsvinnande_blatt.pdf"​)
 +
 +=== Reduktion av järn ===
 +  ​
 + ​[[labbar:​ReduktionAvJaern| Reduktion av järn på en tändsticka]] är ett snabbt och enkelt försök som visar på reduktion. ​ [[labbar:​Reduktion_av_jarnoxid_pa_en_tandsticka.pdf]]
 +  ​
 +=== Elektronlytisk sönderdelning av vatten ===
 +  ​
 +[[labbar:​ElektrokemiskSoenderdelningAvVatten| Elektrolytisk sönderdelning av vatten]] kan man utföra på flera olika sätt
 +  ​
 +  * [[labbar:​25Vatten-bestar-av-vate-och-syre.pdf| Vatten består av vate och syre]]
 +  * [[labbar:​40_Att_se_vatten_elektrolyseras.pdf| Elektrolys av vatten]] (petriskål,​ pennor, 9V-batteri)
 +  * [[labbar:​Elektrolytisk_knallgas.pdf| Elektrolytisk knallgas i plastpipett]]
 +  * [[labbar:​32_Annu_ett_forsok_elektrolys_av_vatten.pdf| Elektrolys av vatten]]
  
kemilabbar.txt · Last modified: 2016/10/30 04:21 (external edit)