BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kelp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kelp [2017/02/21 09:01] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kelp ======
 +
 +Kelp är en grupp brunalger som bildar kelpskogar. Dessa är viktiga då de ger skydd till ett stort antal arter och binder stora mängder kol.
 +
  
kelp.txt · Last modified: 2017/02/21 09:01 by Pär Leijonhufvud