BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


katjon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

katjon [2016/03/23 16:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Katjon ======
  
 +En katjon är en jon med positiv nettoladdning. Exempel är Na<​sup>​+</​sup>,​ Mg<​sup>​2+</​sup>​ och 
 +Al<​sup>​3+</​sup>​. De har normalt fått denna laddning genom att förlora en eller flera elektroner.
katjon.txt · Last modified: 2016/03/23 16:42 (external edit)