BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


karnbranslen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

karnbranslen [2017/12/13 08:11] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
  
 +====== Kärnbränslen ======
 +
 +Detta är de ämnen som används i olika former av kärnkraftverk(("​Hur fungerar ett kärnkraftverk",​ KTH. https://​www.skc.kth.se/​omkarnkraft/​hur-fungerar-ett-karnkraftverk-1.426139)),​ t.ex. uran(("​Kärnreaktor",​ Wikipedia. https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​K%C3%A4rnreaktor)) och torium(("​Thorium-based nuclear power",​ Wikipedia. https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Thorium-based_nuclear_power)).
karnbranslen.txt · Last modified: 2017/12/13 08:11 by Pär Leijonhufvud