BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


karboxylsyror

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

karboxylsyror [2017/11/07 04:37]
Pär Leijonhufvud created
karboxylsyror [2017/11/07 04:42] (current)
Pär Leijonhufvud [Karboxylsyror]
Line 5: Line 5:
  
 Organiska [[syror_och_baser|syror]] har en karboxylgrupp -- -COOH -- där en av de två syre-atomerna är [[intramolekylaer_bindning|dubbelbundet]] till kolet, och det även sitter en OH-grupp på samma kol. Dessa kan släppa vätet som sitter på OH-gruppen i form av en vätejon, och får därmed sina sura egenskaper. ​ Organiska [[syror_och_baser|syror]] har en karboxylgrupp -- -COOH -- där en av de två syre-atomerna är [[intramolekylaer_bindning|dubbelbundet]] till kolet, och det även sitter en OH-grupp på samma kol. Dessa kan släppa vätet som sitter på OH-gruppen i form av en vätejon, och får därmed sina sura egenskaper. ​
 +
 +===== Exempel på karboxylsyror =====
 +
 +Det mest kända exemplet är ättiksyra (CH<​sub>​3</​sub>​COOH),​ som egentligen heter etansyra. Andra exempel på karboxylsyror är
 +
 +  * Alla [[aminosyra|aminosyror]]
 +  * Citronsyra
 +  * [[Bensoesyra]] (konserveringsmedel,​ finns naturligt i bl.a. lingon)
  
 ===== Flerprotoniga karboxylsyror ===== ===== Flerprotoniga karboxylsyror =====
karboxylsyror.txt · Last modified: 2017/11/07 04:42 by Pär Leijonhufvud