BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


jon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jon [2017/02/15 07:18] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Joner ======
  
 +En jon är en atom eller molekyl som har ett över- eller underskott av elektroner. När det gäller molekyler som har en laddning brukar man tala om sammansatta joner (se nedan).
 +
 +===== Enkla joner =====
 +
 +Exempel på enkla joner är H<​sup>​+</​sup>​ och O<​sup>​2-</​sup>​
 +
 +
 +===== Sammansatta joner =====
 +
 +Sammansatta joner är t.ex. SO<​sub>​4</​sub><​sup>​2-</​sup>​ eller NH<​sub>​4</​sub><​sup>​+</​sup>​
jon.txt · Last modified: 2017/02/15 07:18 by Pär Leijonhufvud