BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


isomeri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isomeri [2016/10/30 04:18]
127.0.0.1 external edit
isomeri [2017/12/08 14:56] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 34: Line 34:
 [{{ :​kemi:​optiskt-isomeri.png?​direct&​400|Optisk isomeri}}] [{{ :​kemi:​optiskt-isomeri.png?​direct&​400|Optisk isomeri}}]
  
-Runt en kolatom med fyra olika sidokedjor kan dessa sitta på två olika sätt, man säger att denna kolatom är ett [[kiralt centrum]] för molekylen: sådana molekyler har flera //​[[enantiomer|enantiomerer]]//​. Dessa molekyler är lite som din höger och vänster hand: de är lika, men hur du än vänder och vrider på händerna kan du inte få en högerhand att bli en vänsterhand. Dessa döps till S- eller R- enatiomerer baserat på ordningen på de olika sidokedjorna((http://​chemwiki.ucdavis.edu/​Wikitexts/​Purdue/​Purdue%3A_Chem_26505/​Chapter_3._Stereochemistry/​3.6_Cahn-Ingold_Prelog_Rules)). I äldre litteratur, eller i vissa specialfall (t.ex. sockerarter eller aminosyror) används en äldre D- eller L-formen((Från latinets dexter (höger) och laevus (vänster).)) som har lite annorlunda [[D-L-regler|regler]].+Runt en kolatom med fyra olika sidokedjor kan dessa sitta på två olika sätt, man säger att denna kolatom är ett [[kiralt centrum]] för molekylen: sådana molekyler har flera //​[[enantiomer|enantiomerer]]//​. Dessa molekyler är lite som din höger och vänster hand: de är lika, men hur du än vänder och vrider på händerna kan du inte få en högerhand att bli en vänsterhand. Dessa döps till [[R-S-regler|S- eller R- enatiomerer]] baserat på ordningen på de olika sidokedjorna((http://​chemwiki.ucdavis.edu/​Wikitexts/​Purdue/​Purdue%3A_Chem_26505/​Chapter_3._Stereochemistry/​3.6_Cahn-Ingold_Prelog_Rules)). I äldre litteratur, eller i vissa specialfall (t.ex. sockerarter eller aminosyror) används en äldre D- eller L-formen((Från latinets dexter (höger) och laevus (vänster).)) som har lite annorlunda [[D-L-regler|regler]].
  
 Denna typ av isomeri är viktig för t.ex. läkemedel. På 1960-talet inträffade den så kallade Neurosedyn-skandalen((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Neurosedynskandalen))((http://​www.lakartidningen.se/​OldWebArticlePdf/​1/​17402/​LKT1148s2474_2479.pdf)),​ där ett medel mot illamående som gavs till gravida kvinnor visade sig ge allvarliga fosterskador. Man insåg senare att den ena enatiomeren var verksam mot illamående,​ medan den andra gav fosterskador. ​ I kroppen sker en naturlig omvandling mellan dessa former, en [[racemisk_blandning|racemisering]]. Denna typ av isomeri är viktig för t.ex. läkemedel. På 1960-talet inträffade den så kallade Neurosedyn-skandalen((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Neurosedynskandalen))((http://​www.lakartidningen.se/​OldWebArticlePdf/​1/​17402/​LKT1148s2474_2479.pdf)),​ där ett medel mot illamående som gavs till gravida kvinnor visade sig ge allvarliga fosterskador. Man insåg senare att den ena enatiomeren var verksam mot illamående,​ medan den andra gav fosterskador. ​ I kroppen sker en naturlig omvandling mellan dessa former, en [[racemisk_blandning|racemisering]].
  
isomeri.txt · Last modified: 2017/12/08 14:56 by Pär Leijonhufvud