BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


isoelektriska_punkt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

isoelektriska_punkt [2018/06/10 09:50]
Pär Leijonhufvud created
isoelektriska_punkt [2018/06/10 09:50] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Isoelektrisk punkt ====== ====== Isoelektrisk punkt ======
  
-Ett [[protein]] består av ett stort antal [[aminosyra|aminosyrarester]]. Vissa aminosyror har en vid ett visst pH en laddning, och vid ett visst pH kommer ett proteins **nettoladdning** att vara noll.((Se t.ex. Ian Hunt: "​Chapter 27: Amino Acids, Peptides and Proteins: Isoelectronic point, pI" [[http://​www.chem.ucalgary.ca/​courses/​351/​Carey5th/​Ch27/​ch27-1-4.html]]))+Ett [[protein]] består av ett stort antal [[aminosyra|aminosyrarester]]. Vissa aminosyror har en vid ett visst pH en laddning, och vid ett visst [[pH]] kommer ett proteins **nettoladdning** att vara noll.((Se t.ex. Ian Hunt: "​Chapter 27: Amino Acids, Peptides and Proteins: Isoelectronic point, pI" [[http://​www.chem.ucalgary.ca/​courses/​351/​Carey5th/​Ch27/​ch27-1-4.html]]))
  
 Man betecknar ofta detta pH för proteinets pI, Ip, IEP eller pH(I). Man betecknar ofta detta pH för proteinets pI, Ip, IEP eller pH(I).
  
 [{{ :​kemi:​asp-ph.png?​600 |Hur asparginsyras nettoladdning varierar vid olika pH. I en aminosyrarest av Asp är det givetvis endast en av karboxylgrupperna som man ändra laddning}}] [{{ :​kemi:​asp-ph.png?​600 |Hur asparginsyras nettoladdning varierar vid olika pH. I en aminosyrarest av Asp är det givetvis endast en av karboxylgrupperna som man ändra laddning}}]
isoelektriska_punkt.txt · Last modified: 2018/06/10 09:50 by Pär Leijonhufvud