BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


intermediaer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
intermediaer [2017/11/29 13:50]
Pär Leijonhufvud
intermediaer [2017/11/29 13:50] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 2: Line 2:
  
 En intermediär är en molekyl som bildas som ett mellansteg i en kemisk [[reaktionsmekanismer|reaktion]]. Dessa är normalt extremt kortlivade (oftast mindre än en miljarddels sekund). Se även [[aktiverat_komplex|aktiverat komplex]]. En intermediär är en molekyl som bildas som ett mellansteg i en kemisk [[reaktionsmekanismer|reaktion]]. Dessa är normalt extremt kortlivade (oftast mindre än en miljarddels sekund). Se även [[aktiverat_komplex|aktiverat komplex]].
 +
 Normalt ritas intermediära tillstånd omgivna av hakparenteser med ett dubbelkors i övre  högra hörnet. Normalt ritas intermediära tillstånd omgivna av hakparenteser med ett dubbelkors i övre  högra hörnet.
  
 [{{ :​kemi:​transition_state.png?​nolink&​600 |Intermediär i en S<​sub>​N</​sub>​2-reaktion[[https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=5124519|Bildkälla]]}}] [{{ :​kemi:​transition_state.png?​nolink&​600 |Intermediär i en S<​sub>​N</​sub>​2-reaktion[[https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=5124519|Bildkälla]]}}]
intermediaer.txt · Last modified: 2017/11/29 13:50 by Pär Leijonhufvud