BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-universum-materia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

instuderingsfragor-universum-materia [2017/04/02 07:25] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Instuderingsfrågor:​ universum och materien ======
  
 +Dessa frågor riktar sig främst till kurser i [[naturkunskap|naturkunskap]],​ men är även av intresse för vissa avsnitt i [[kurser:​kemi1|kemi 1]]. 
 +
 +===== Universum =====
 +
 +  - Hur gammalt är universum?
 +  - Hur anser man att universum bildades?
 +  - Vilka grundämnen bildas direkt i samband med att universum bildades?
 +  - Hur bildades övriga grundämnen?​
 +  - Hur bildas en stjärna?
 +  - Berätta om en stjärnas livscykel.
 +
 +
 +
 +===== Materien =====
 +
 +  - Hur många grundämnen känner vi till?
 +  - Hur många grundämnen finns naturligt?
 +  - Vad visar det periodiska systemet?
 +  - Vad är ett atomnummer?
 +  - Vad är en isotop?
 +  - Vilka delar har en atom?
 +  - Hur kan atomer sitta ihop?
 +  - Vilka aggregationstillstånd (faser) kan materia finnas i?
instuderingsfragor-universum-materia.txt · Last modified: 2017/04/02 07:25 by Pär Leijonhufvud