BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-termokemi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-termokemi [2018/04/09 09:13]
Pär Leijonhufvud [Frågor på högre nivå]
instuderingsfragor-termokemi [2018/04/09 09:20] (current)
Pär Leijonhufvud [Frågor på högre nivå]
Line 28: Line 28:
   - Rita ett energidiagram för reaktionen 2H<​sub>​2</​sub>​ + O<​sub>​2</​sub>​ -> 2H<​sub>​2</​sub>​O + 572 kJ   - Rita ett energidiagram för reaktionen 2H<​sub>​2</​sub>​ + O<​sub>​2</​sub>​ -> 2H<​sub>​2</​sub>​O + 572 kJ
   - Varför krävs det en hög temperatur för att dela upp vatten i vätgas och syrgas?   - Varför krävs det en hög temperatur för att dela upp vatten i vätgas och syrgas?
 +  - Rita ett energidiagram för reaktionen H<​sub>​2</​sub>​O (l) -> H<​sub>​2</​sub>​(g) + 1/2 O<​sub>​2</​sub>​(g),​ $\Delta$H=286 kJ/​mol ​
   - Blyazid (Pb(N<​sub>​2</​sub>​)<​sub>​3</​sub>​ har en bildningsentalpi på 477 kJ (från Pb(s) och 3N<​sub>​2</​sub>​). Är det en endoterm eller exoterm reaktion när blyazid bildas?   - Blyazid (Pb(N<​sub>​2</​sub>​)<​sub>​3</​sub>​ har en bildningsentalpi på 477 kJ (från Pb(s) och 3N<​sub>​2</​sub>​). Är det en endoterm eller exoterm reaktion när blyazid bildas?
   - Hur mycket energi har förlorats när 1000 g vatten går från 95C till 68C?   - Hur mycket energi har förlorats när 1000 g vatten går från 95C till 68C?
 +  - Är reaktionen Fe(s) + S(s) -> FeS(s) $\Delta$H=-100 kJ endoterm eller exoterm?
   - Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din förklaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den går.   - Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din förklaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den går.
   - Vilken temperaturökning får 500 g vatten om man tillsätter 5 kJ energi? Anta att vattnet är i vätskefas både före och efter uppvärmningen. ​   - Vilken temperaturökning får 500 g vatten om man tillsätter 5 kJ energi? Anta att vattnet är i vätskefas både före och efter uppvärmningen. ​
   - Givet en reaktion med en entalpiförändring,​ räkna ut energiförändringen vid givna mängder. \\ Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, beräkna entalpiförändringen.   - Givet en reaktion med en entalpiförändring,​ räkna ut energiförändringen vid givna mängder. \\ Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, beräkna entalpiförändringen.
   - Förklara aktiveringsenergi,​ och med utgångspunkt från det katalysatorer   - Förklara aktiveringsenergi,​ och med utgångspunkt från det katalysatorer
 +  - Ge exempel på 3 endoterma och 3 exoterma reaktioner.
  
 För vissa av dessa se {{:​kemi:​uppgifter-termokemi_facit.pdf|lösningar på uppgifterna}} För vissa av dessa se {{:​kemi:​uppgifter-termokemi_facit.pdf|lösningar på uppgifterna}}
  
  
instuderingsfragor-termokemi.txt · Last modified: 2018/04/09 09:20 by Pär Leijonhufvud