User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-termokemi

Instuderingsfrågor: termokemi

Grundläggande frågor

 1. Vad menas med en endoterm reaktion?
 2. Vad menas med en exoterm reaktion?
 3. I vilken enhet mäter man man energin som frigörs/binds vid en kemisk reaktion?
 4. Vad är elektronenergi?
 5. Vad är aktiveringsenergi?
 6. Varför ökar en katalysator reaktionshastigheten?
 7. Vad är specifik värmekapacitet?
 8. Vilken formel visar på sambandet mellan specifik värmekapacitet, temperaturförändring och upptagen/avgiven värmeenergi?
 9. Vilken är vatten specifika värmekapacitet?
 10. Är endoterma reaktioner alltid/ofta/sällan/aldrig spontana?
 11. Är exoterma reaktioner alltid/ofta/sällan/aldrig spontana?
 12. Vad är entalpi?

Frågor på högre nivå

 1. Hur mycket energi går det åt för att värma upp 100g vatten från 20C till 80C?
 2. Om man blandar 100g vatten med temperaturen 20C med 200g vatten med temperaturen 90C, vilken temperatur får vattnet
 3. Rita ett energidiagram för reaktionen 2H2 + O2 → 2H2O + 572 kJ
 4. Varför krävs det en hög temperatur för att dela upp vatten i vätgas och syrgas?
 5. Rita ett energidiagram för reaktionen H2O (l) → H2(g) + 1/2 O2(g), $\Delta$H=286 kJ/mol
 6. Blyazid (Pb(N2)3 har en bildningsentalpi på 477 kJ (från Pb(s) och 3N2). Är det en endoterm eller exoterm reaktion när blyazid bildas?
 7. Hur mycket energi har förlorats när 1000 g vatten går från 95C till 68C?
 8. Är reaktionen Fe(s) + S(s) → FeS(s) $\Delta$H=-100 kJ endoterm eller exoterm?
 9. Förklara skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Din förklaring skall innehålla en förklaring varifrån energin kommer och var den går.
 10. Vilken temperaturökning får 500 g vatten om man tillsätter 5 kJ energi? Anta att vattnet är i vätskefas både före och efter uppvärmningen.
 11. Givet en reaktion med en entalpiförändring, räkna ut energiförändringen vid givna mängder.
  Eller arbeta baklänges: givet en temperaturförändring och en reaktion, beräkna entalpiförändringen.
 12. Förklara aktiveringsenergi, och med utgångspunkt från det katalysatorer
 13. Ge exempel på 3 endoterma och 3 exoterma reaktioner.

För vissa av dessa se lösningar på uppgifterna

instuderingsfragor-termokemi.txt · Last modified: 2018/04/09 09:20 by 127.0.0.1