BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-syror_baser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

instuderingsfragor-syror_baser [2017/03/27 13:00] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Instuderingsfrågor:​ syror och baser ======
 +
 +
 +  - Vad är en syra?
 +  - Vad är en bas?
 +  - Vad är skillnaden mellan en stark och svag syra?
 +  - Vad är skillnaden mellan en stark och svag bas?
 +  - Hur förhåller sig ett viss pH-värde till koncentrationen av oxoniumjoner?​
 +  - Vad är en oxoniumjon?
 +  - Vad sker vid en neutralisation?​
 +  - Vad är en protolys?
 +  - Vilka egenskaper har en buffert?
 +  - Hur fungerar en buffert?
 +  - Vad är en titrering?
  
instuderingsfragor-syror_baser.txt · Last modified: 2017/03/27 13:00 by Pär Leijonhufvud