User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-syror_baser

Instuderingsfrågor: syror och baser

 1. Vad är en syra?
 2. Vad är en bas?
 3. Vad är skillnaden mellan en stark och svag syra?
 4. Vad är skillnaden mellan en stark och svag bas?
 5. Hur förhåller sig ett viss pH-värde till koncentrationen av oxoniumjoner?
 6. Vad är en oxoniumjon?
 7. Vad sker vid en neutralisation?
 8. Vad är en protolys?
 9. Vilka egenskaper har en buffert?
 10. Hur fungerar en buffert?
 11. Vad är en titrering?
instuderingsfragor-syror_baser.txt · Last modified: 2017/03/27 13:00 by 127.0.0.1