BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-organisk-kemi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-organisk-kemi [2017/12/09 06:01]
Pär Leijonhufvud
instuderingsfragor-organisk-kemi [2017/12/09 06:13] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 33: Line 33:
   - Varför löser sig en alkohol som t.ex. propanol mycket bra i vatten, medan hexanol har mycket sämre löslighet, samtidigt som deras ursprungliga alkaner inte är lösliga i vatten?   - Varför löser sig en alkohol som t.ex. propanol mycket bra i vatten, medan hexanol har mycket sämre löslighet, samtidigt som deras ursprungliga alkaner inte är lösliga i vatten?
   - Vad påverkar en [[eter|eters]] löslighet i vatten?   - Vad påverkar en [[eter|eters]] löslighet i vatten?
-  - Varför har en eter lägre kokpunkt än motsvarande alkohol?+  - Varför har en [[eter]] lägre kokpunkt än motsvarande alkohol
 +  - Vad heter den [[eter]] som bildas av en propyl-grupp och en etyl-grupp?
   - Vad är en amin?   - Vad är en amin?
   - Varför är aminer baser?   - Varför är aminer baser?
instuderingsfragor-organisk-kemi.txt · Last modified: 2017/12/09 06:13 by Pär Leijonhufvud