User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-naturvetenskap

Instuderingsfrågor: naturvetenskaplig metod och naturvetenskapens betydelse

  1. Vad är en hypotes?
  2. Vad är en teori?
  3. Varför är det viktigt att pröva en hypotes?
instuderingsfragor-naturvetenskap.txt · Last modified: 2017/04/02 07:18 by 127.0.0.1