BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-molekylarbiologi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-molekylarbiologi [2017/06/01 13:36]
Pär Leijonhufvud
instuderingsfragor-molekylarbiologi [2018/06/09 07:14] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 8: Line 8:
   - Vilka steg finns det i translationen?​   - Vilka steg finns det i translationen?​
   - Vilka är kvävebaserna?​   - Vilka är kvävebaserna?​
 +  - Går det åt energi i translationen?​
   - Vilka kvävebaser binder till vilka?   - Vilka kvävebaser binder till vilka?
   - Vad är skillnaden mellan DNA och RNA?   - Vad är skillnaden mellan DNA och RNA?
   - Hur kodas informationen i DNA?   - Hur kodas informationen i DNA?
   - Vad är en kodon?   - Vad är en kodon?
 +  - Vilka typer av mutation finns det?
   - Vilken aminosyra sitter i början av alla proteiner? Varför?   - Vilken aminosyra sitter i början av alla proteiner? Varför?
   - Hur mycket DNA finns det i en människa?   - Hur mycket DNA finns det i en människa?
instuderingsfragor-molekylarbiologi.txt · Last modified: 2018/06/09 07:14 by Pär Leijonhufvud