BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-miljo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-miljo [2017/10/12 15:34]
Pär Leijonhufvud
instuderingsfragor-miljo [2018/04/09 10:27] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 5: Line 5:
   - Varför blir en sjö [[foersurningen|försurad]]?​   - Varför blir en sjö [[foersurningen|försurad]]?​
   - Vilka är de viktigaste [[vaexthusgas|växthusgaserna]]?​   - Vilka är de viktigaste [[vaexthusgas|växthusgaserna]]?​
-  - Hur kommer dioxin ut i miljön?+  - Hur kommer ​[[dioxin]] ut i miljön?
   - Hur kommer PCB ut i miljön?   - Hur kommer PCB ut i miljön?
   - Hur kommer kvicksilver ut i miljön?   - Hur kommer kvicksilver ut i miljön?
instuderingsfragor-miljo.txt · Last modified: 2018/04/09 10:27 by Pär Leijonhufvud