BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-luften

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

instuderingsfragor-luften [2017/11/06 10:08]
Pär Leijonhufvud created
instuderingsfragor-luften [2017/12/04 11:28] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 5: Line 5:
   - Vad består luft av?   - Vad består luft av?
   - Vad är ozon, och varför är det viktigt?   - Vad är ozon, och varför är det viktigt?
-  - Ge exempel på föroreningar i luften och vad de kan orsaka för problem+  - Ge exempel på [[luftfoeroreningar|föroreningar]] i luften och vad de kan orsaka för problem
   - Vilka lager finns det i [[atmosfären]]?​   - Vilka lager finns det i [[atmosfären]]?​
   - Hur mycket ​ [[syre]] finns det i luften?   - Hur mycket ​ [[syre]] finns det i luften?
Line 29: Line 29:
   - Hur kan man använda en ädelgas?   - Hur kan man använda en ädelgas?
   - Vad är [[kväveoxider]],​ och hur påverkar de miljön   - Vad är [[kväveoxider]],​ och hur påverkar de miljön
- 
instuderingsfragor-luften.txt · Last modified: 2017/12/04 11:28 by Pär Leijonhufvud