BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-genetik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-genetik [2017/03/31 12:24]
Pär Leijonhufvud [Cellens genetik]
instuderingsfragor-genetik [2017/03/31 12:30] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Instuderingsfrågor:​ genetik ====== ====== Instuderingsfrågor:​ genetik ======
 +
 +**OBS** De flesta av dessa frågor är så pass allmänt hållna att de //flesta// kan passa lika väl in på alla kurser där "​genetik"​ förekommer (m.a.o. både biologi och naturkunskap). Svara på den nivån som passar din kurs, och hoppa över frågor som går bortom din kurs.
  
 ===== Cellens genetik ===== ===== Cellens genetik =====
instuderingsfragor-genetik.txt · Last modified: 2017/03/31 12:30 by Pär Leijonhufvud