BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-evolution

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-evolution [2018/09/04 08:32]
Pär Leijonhufvud [Livets utveckling]
instuderingsfragor-evolution [2018/09/04 08:34] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 64: Line 64:
  
   - Hur länge har det funnits liv på jorden?   - Hur länge har det funnits liv på jorden?
-  - När började det finnas syre i atmosfären?​+  - När började det finnas syre i atmosfären? ​
   - Vilka var de första levande organismerna?​   - Vilka var de första levande organismerna?​
   - Hur uppstod livet på jorden?   - Hur uppstod livet på jorden?
 +  - Hur påverkade ändringarna i syrehalten i atmosfären livets utveckling?
   - Varför anser man att allt liv härstammar från samma "​urcell"?​   - Varför anser man att allt liv härstammar från samma "​urcell"?​
   - Hur påverkar ett massutdöende evolutionen?​   - Hur påverkar ett massutdöende evolutionen?​
instuderingsfragor-evolution.txt · Last modified: 2018/09/04 08:34 by Pär Leijonhufvud