BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-evolution

Instuderingsfrågor: evolution

Allmänna (åk 7-9)

 1. Hur länge har det funnits liv på jorden?
 2. När började det finnas syre i atmosfären?
 3. Vilka var de första levande organismerna?
 4. Hur uppstod livet på jorden1)?
 5. Varför anser man att allt liv härstammar från samma “urcell”?
 6. När bildades ozonlagret?
 7. Varför är ozonlagret viktigt?
 8. Vad är typiskt för allt levande?
 9. Vad heter det när levande cell förbränner glukos (druvsocker)?
 10. Hur utvecklades flercelliga organismer2)?
 11. Vilket ämne använder gröna växter när de skall utföra fotosyntesen?
 12. Hade de tidigaste livets celler en cellkärna?
 13. Varför är det kemiska ämnet DNA viktigt?

Livets utveckling

 1. När dog de flesta dinosaurierna ut? Varför?
 2. När uppstod de första ryggradsdjuren?
 3. Vad är ett fossil? Varför är de användbara för att förstå livets utveckling?
 4. När utvecklades livet på land? Varför just då och inte tidigare?
 5. Var är en art?
 6. Varför är det viktigt för oss människor att de flesta dinosaurierna dog ut?
 7. Vilken är den minsta delen av “livet”?

Evolutionens drivkrafter

 1. Förklara begreppet “det naturliga urvalet
 2. Varför “tar inte evolutionen slut”, när alla organismer blivit så bra de kan bli?
 3. Varför är mutationer och sexuell fortplantning viktiga för evolutionen?
 4. Hur blir en ny art till?
 5. Varför är det en fördel med en stor variation inom en art?

Evolutionens mekanismer

 1. Vad är en art?
 2. Vad är det naturliga urvalet? Varför är det viktigt?
 3. Vad är mikroevolution jämfört med “vanlig” evolution?
 4. Vad är sympatrisk artbildning?
 5. Vad är parapatrisk artbildning?
 6. Vad är en ringart? Ge ett bra exempel!
 7. Vilka mekanismer ger artbildning?
 8. Vad är ett kladogram? Vad visar det?
 9. Vad menas med analoga strukturer?
 10. Vad menas med homologa strukturer?
 11. Vad är ett fossil?
 12. Hur kan man datera fossil?
 13. Hur kan man avgöra om två arter är besläktade?

Livets ursprung och utveckling

 1. Hur länge har det funnits liv på jorden?
 2. När började det finnas syre i atmosfären?
 3. Vilka var de första levande organismerna?
 4. Hur uppstod livet på jorden?
 5. Hur påverkade ändringarna i syrehalten i atmosfären livets utveckling?
 6. Varför anser man att allt liv härstammar från samma “urcell”?
 7. Hur påverkar ett massutdöende evolutionen?
 8. Välj minst ett massutdöende och berätta kort om det.
 9. Livet uppstod i havet, och koloniserade senare land. Har någon grupp av djur återvänt till havet?
 10. Ge exempel på homologa strukturer.
 11. Ge exempel på analoga strukturer.

Människans utveckling

 1. Hur gammal är den moderna människan (Homo sapiens)?
 2. Var uppstod människan?
 3. Ungefär när utvandrade vi från Afrika?
 4. Vilken är vår närmaste levande släkting?
  1. Hur länge sedan är det som vi hade en gemensam anfader?
 5. Varför säger man att människans utveckling snarare är en buske än ett träd?
 6. Har vår art utvecklats sedan den uppstod?
 7. När vår art utvandrade från Afrika, fanns det andra människor utanför Afrika?
1)
Se t.ex. wikioedia
instuderingsfragor-evolution.txt · Last modified: 2018/09/04 08:34 by Pär Leijonhufvud