BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-bindningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-bindningar [2017/12/14 19:47]
Pär Leijonhufvud
instuderingsfragor-bindningar [2018/03/14 08:30] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 30: Line 30:
   - Vad är skillnaden mellan en jonbindning och en metallbindning?​   - Vad är skillnaden mellan en jonbindning och en metallbindning?​
   - Hur kan ni med experiment avgöra om ett ämne sitter ihop med jonbindningar,​ metallbindningar eller kovalenta bindningar?   - Hur kan ni med experiment avgöra om ett ämne sitter ihop med jonbindningar,​ metallbindningar eller kovalenta bindningar?
 +  - Ordna H<​sub>​2</​sub>, ​ HCl,  N<​sub>​2</​sub>, ​ NH<​sub>​3</​sub>,​ och O<​sub>​2</​sub> ​ efter **stigande** ​   [[intermolekylaer_bindning|kokpunkt]]
   - När leder [[jonbindning|jonföreningar]] elektrisk ström? Varför?   - När leder [[jonbindning|jonföreningar]] elektrisk ström? Varför?
   - Förklara hur de olika [[intermolekylaer_bindning|bindningarna]] mellan molekyler uppstår   - Förklara hur de olika [[intermolekylaer_bindning|bindningarna]] mellan molekyler uppstår
instuderingsfragor-bindningar.txt · Last modified: 2018/03/14 08:30 by Pär Leijonhufvud