BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-atomer_peridiska

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instuderingsfragor-atomer_peridiska [2017/09/28 11:21]
Pär Leijonhufvud
instuderingsfragor-atomer_peridiska [2017/10/08 10:28] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 17: Line 17:
   - Vilka är de gemensamma egenskaperna för ädelgaserna?​   - Vilka är de gemensamma egenskaperna för ädelgaserna?​
   - Varför reagerar ädelgaserna ogärna?   - Varför reagerar ädelgaserna ogärna?
-  - Hur ändrar sig atomernas storlek när du går nedåt i en grupp?+  - Hur ändrar sig [[atomradier|atomernas storlek]] när du går nedåt i en grupp?
   - Varför har atomerna i en grupp liknande egenskaper?   - Varför har atomerna i en grupp liknande egenskaper?
-  - Hur ändrar sig atomernas storlek när du går åt höger i en period?+  - Hur ändrar sig atomernas ​[[atomradier|storlek]] när du går åt höger i en period?
   - Hur ändrar sig reaktiviteten när man går nedåt i grupp 1? Varför?   - Hur ändrar sig reaktiviteten när man går nedåt i grupp 1? Varför?
   - Ge minst två exempel på hur man kan använda ädelgaser   - Ge minst två exempel på hur man kan använda ädelgaser
instuderingsfragor-atomer_peridiska.txt · Last modified: 2017/10/08 10:28 by Pär Leijonhufvud