User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-atomer_peridiska

Instuderingsfrågor: atomer och det periodiska systemet

 1. Vilka delar har en atom?
 2. Jämför massorna hos de olika delarna i en atom?
 3. Vilken laddning har protoner, elektroner och naeutroner?
 4. Vad menas med en isotop?
 5. Rita de tre första isotoperna av väte. Ange isotopbeteckningarna.
 6. Rita en $^{40}_{20}$Ca-atom
 7. Vad står atomnumret för?
 8. Om en atom har 42 protoner, hur många elektroner har den då?
 9. Hur vet man det maximala antalet elektroner i varje elektronskal?
 10. Finns elektronskal?
 11. Hur är det periodiska systemet uppdelat?
 12. Vilka är de gemensamma egenskaperna för alkalimetallerna?
 13. Vilka är de gemensamma egenskaperna för de alkaliska jordartemetallerna?
 14. Vilka är de gemensamma egenskaperna för halogenerna?
 15. Vilka är de gemensamma egenskaperna för ädelgaserna?
 16. Varför reagerar ädelgaserna ogärna?
 17. Hur ändrar sig atomernas storlek när du går nedåt i en grupp?
 18. Varför har atomerna i en grupp liknande egenskaper?
 19. Hur ändrar sig atomernas storlek när du går åt höger i en period?
 20. Hur ändrar sig reaktiviteten när man går nedåt i grupp 1? Varför?
 21. Ge minst två exempel på hur man kan använda ädelgaser
 22. Hur stor andel av grundämnena är metaller?
 23. Varför luktar ruttna ägg svavel?
 24. Varför oxiderar inte aluminiumföremål på samma sätt som järn rostar?
 25. Varför reagerar alla alkaliska jordartametaller utom beryllium med vatten?
 26. Varför är N2 i det närmaste inert?
 27. Varför är fluor den mest reaktiva halogenen?
 28. Varför är kol viktigt i levande organismer?
 29. Varför är fosfor viktigt i levande organismer?
 30. Vilka ämnen finns i borgruppen?
 31. Vilka är alkalimetallerna? Varför reagerar de med vatten?
 32. Vilka är de alkaliska jordartsmetallerna?
 33. Vilka är halogenerna? Varför kallas de halogener?
 34. Vilka är ädelgaserna? Varför kallas de ädelgaser?
 35. Vilka är ämnena i syregruppen?
 36. Vilken alkalisk jordartsmetall finns det mesta av i din kropp? I vilken form finns den?
 37. Vilken laddning har joner av de alkaliska jordartsmetallerna?
 38. Vilket ämne i syregruppen är mest reaktivt? Varför?
 39. Försök att förutsäga egenskaperna hos polonium.
 40. Är selenatomen större eller mindre än kaliumatomen? Motivera ditt svar!
 41. Vilken av dessa oxider av gallium är troligast? Motivera ditt svar! GaO, GaO2 , GaO3 , Ga2O, Ga2O3
instuderingsfragor-atomer_peridiska.txt · Last modified: 2017/10/08 10:28 by 127.0.0.1