User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-analytisk-kemi

Analytisk kemi

  1. Hur kan du angöra om en lösning innehåller silverjoner?
  2. Hur kan du avgöra koncentrationen på en okänd saltsyralösning?
  3. Vad är skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ analys?
  4. Hur avgör du en lösnings pH?
  5. Vad sker i en gelelektrofores?
instuderingsfragor-analytisk-kemi.txt · Last modified: 2018/06/10 10:10 by 127.0.0.1