BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


informationssoekning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
informationssoekning [2017/01/25 14:36]
Pär Leijonhufvud [1. Skapa en heltäckande sökfras]
informationssoekning [2017/01/25 14:37] (current)
Pär Leijonhufvud [1. Skapa en heltäckande sökfras]
Line 17: Line 17:
  
  
-Om du letar i en riktig sökdatabas och skapar en bra [[sökfras]] kan du hitta+Om du letar i en riktig ​[[sökdatabas]] och skapar en bra [[sökfras]] kan du hitta
 ganska mycket av det som är relevant((Se även [[https://​kib.ki.se/​soka-vardera/​soka-information/​att-kombinera-sokord|Att kombinera sökord]])). Beroende på vad du vill hitta kan ganska mycket av det som är relevant((Se även [[https://​kib.ki.se/​soka-vardera/​soka-information/​att-kombinera-sokord|Att kombinera sökord]])). Beroende på vad du vill hitta kan
 t.ex. [[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed|Pubmed]] eller [[https://​scholar.google.se/​|Google Scholar]]. ​ t.ex. [[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed|Pubmed]] eller [[https://​scholar.google.se/​|Google Scholar]]. ​
informationssoekning.txt · Last modified: 2017/01/25 14:37 by Pär Leijonhufvud