User Tools

Site Tools


influensa

Influensa

Historia

Epidemier

Influensa

  • Första kända från klassisk tid
  • Första globala pandemin 1500-talet
  • Ca 3/sekel sedan dess
  • Influensaviruet kan rekombinera delar, vilket leder till varierande antigener och verkan
  • De flesta versioner relativt ofarliga för friska/icke riskgrupp
  • Beteckningarna beskriver antigen-typer

Samhällspåverkan

Smittspridning

Genetik och typer

Sjukdomsbild

influensa.txt · Last modified: 2016/03/25 09:13 by 127.0.0.1