BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ikt:laerplattformar

Lärplattformar

Det finns ett flertal lärplattformar på marknaden. Lärplattformar löser flera problem som lärare av och till har

 • Att dela ut material till alla elever, även de son inte är närvarande samtliga lektioner. Det löser också problemet med elever som slarvar bort utlämnat material.
 • Det är en plats där elever lämnar in arbeten, och därmed minskar det risken att elevarbeten förkommer.
 • Eleven kan enkelt ha överblick över vilka icke-inlämnade uppgifter denne har
 • Läraren kan enkelt bedöma inlämnade uppgifter direkt i plattformen: eleven har överblick över sina resultat, och läraren har alla resultat samlade.
 • Många av dessa har även kommunikationskanaler som chattforum.
 • Det är vanligt med olika former av enkätverkyg, vilket låter läraren inkludera enkätfrågor till eleverna i samband med kurserna.

Exempel på lärplattformar

 • Google Classroom Gratis för skolor, del av Google Apps For Education
 • Moodle Vanligt på universitet och högskolor.
 • Sakai/mondo är också vanligt på högskolor, men även på en del grundskolor/gymnasier
 • itslearning är en tjänst där skolor betalar leverantören för att leverarera tjänsten. Vanligt på grundskolor
 • Edmodo är en tjänst som kan levereras gratis. Varje lärare sköter själv sin elev- och kursadministration.
 • Schoolsoft är en tjänsteleverantör, där tjänsten leverereras till skolan, och delvis administreras av lokala adminstratörer.
ikt/laerplattformar.txt · Last modified: 2016/08/25 11:48 by Pär Leijonhufvud