BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


hydrolys

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hydrolys [2016/11/05 13:17]
Pär Leijonhufvud created
hydrolys [2016/11/05 13:27] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Hydrolys ====== ====== Hydrolys ======
  
-[{{ :​kemi:​hydrolys.png?​direct|En allmän hydrolys. Reaktionen åt vänster är en kondensationsreaktion.}}]+[{{ :​kemi:​hydrolys.png?​direct|En allmän hydrolys. Reaktionen åt vänster är en [[kondensationsreaktion]].}}]
 En hydrolys är när en molekyl delas i två delar genom addition av en vattenmolekyl. Om den går åt andra hållet blir det en [[kondensationsreaktion]]. En hydrolys är när en molekyl delas i två delar genom addition av en vattenmolekyl. Om den går åt andra hållet blir det en [[kondensationsreaktion]].
hydrolys.txt · Last modified: 2016/11/05 13:27 by Pär Leijonhufvud