BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


hjaernan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hjaernan [2016/10/29 09:17]
127.0.0.1 external edit
hjaernan [2018/01/13 07:52] (current)
Pär Leijonhufvud [Länkar]
Line 20: Line 20:
   * Ett kort blogginlägg om [[http://​www.leijonhufvud.org/​bio/​karlekens-neurokemi/​|förälskelse]] och vad som händer när man blir kär.   * Ett kort blogginlägg om [[http://​www.leijonhufvud.org/​bio/​karlekens-neurokemi/​|förälskelse]] och vad som händer när man blir kär.
   * Drabbas honmöss annorlunda än hanmöss av hjärnskakning?​ En studie visade att hanarna blev mer deprimerade,​ medan honorna verkade få migrän((https://​student.societyforscience.org/​article/​males-and-females-respond-head-hits-differently))((http://​www.abstractsonline.com/​Plan/​ViewAbstract.aspx?​sKey=ef620191-e392-4585-8cb2-cd33767305a7&​cKey=380c3698-e936-4deb-b548-c5cebe9683d5&​mKey=d0ff4555-8574-4fbb-b9d4-04eec8ba0c84))   * Drabbas honmöss annorlunda än hanmöss av hjärnskakning?​ En studie visade att hanarna blev mer deprimerade,​ medan honorna verkade få migrän((https://​student.societyforscience.org/​article/​males-and-females-respond-head-hits-differently))((http://​www.abstractsonline.com/​Plan/​ViewAbstract.aspx?​sKey=ef620191-e392-4585-8cb2-cd33767305a7&​cKey=380c3698-e936-4deb-b548-c5cebe9683d5&​mKey=d0ff4555-8574-4fbb-b9d4-04eec8ba0c84))
 +  * http://​www.scienceinschool.org/​content/​guardian-brain-blood-brain-barrier
hjaernan.txt · Last modified: 2018/01/13 07:52 by Pär Leijonhufvud