BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


heterotrof

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

heterotrof [2017/10/27 15:39]
Pär Leijonhufvud created
heterotrof [2017/10/27 15:41] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Heterotrof ====== ====== Heterotrof ======
  
-En organism betraktas som heterotrof om den får sin näring från andra levande organismer. ​+En organism betraktas som heterotrof om den får sin näring från andra levande organismer. ​Motsatsen är [[autotrof]],​ till exempel en växt som utför [[fotosyntes]]
heterotrof.txt · Last modified: 2017/10/27 15:41 by Pär Leijonhufvud