User Tools

Site Tools


haploid

Haploid

En haploid cell har bara hälften så många kromosomer som den diploida cellen. Normalt sett är det bara könsceller som är haploida

haploid.txt · Last modified: 2016/05/19 10:33 by 127.0.0.1