BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


hallbar_utveckling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hallbar_utveckling [2016/09/15 08:11]
Pär Leijonhufvud [Massutrotningen]
hallbar_utveckling [2016/10/30 04:16] (current)
Line 12: Line 12:
 ==== Massutrotningen ==== ==== Massutrotningen ====
  
-Massutdöenden är något normalt i jordens historia (det har inträffat vid ett flertal tillfällen sedan livet uppstod), men de skapar alltid stora problem för de arter som genomlever dem. På grund av våra aktiviteter pågår för närvarande en drastisk reduktion i antalet arter, där vilda arter försvinner och människor och våra husdjur (och våra odlade växter) ersätter de vilda. Detta leder till ekosystem som är mycket bräckligare,​ och detta kommer att drabba oss. Ett exempel är det storskaliga fisket, som lokalt har lett till att [[biologi:population|fiskpopulationer]] kollapsat, och på sikt riskerar att helst utrota många av de arter vi är beroende av för mat.+Massutdöenden är något normalt i jordens historia (det har inträffat vid ett flertal tillfällen sedan livet uppstod), men de skapar alltid stora problem för de arter som genomlever dem. På grund av våra aktiviteter pågår för närvarande en drastisk reduktion i antalet arter, där vilda arter försvinner och människor och våra husdjur (och våra odlade växter) ersätter de vilda. Detta leder till ekosystem som är mycket bräckligare,​ och detta kommer att drabba oss. Ett exempel är det storskaliga fisket, som lokalt har lett till att [[population|fiskpopulationer]] kollapsat, och [[http://​www.leijonhufvud.org/​2016/​09/​15/​den-manskliga-massutrotningen/​|på sikt riskerar att helst utrota många av de arter vi är beroende av för mat]]. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Länkar =====
  
   * [[http://​www.leijonhufvud.org/​2016/​09/​15/​den-manskliga-massutrotningen/​|Den mänskliga massutrotningen drabbar även fisk]]   * [[http://​www.leijonhufvud.org/​2016/​09/​15/​den-manskliga-massutrotningen/​|Den mänskliga massutrotningen drabbar även fisk]]
hallbar_utveckling.txt · Last modified: 2016/10/30 04:16 (external edit)