User Tools

Site Tools


hallbar_utveckling

Hållbar utveckling

Sveriges miljömål

Hoten mot miljön

Växthuseffekten

Massutrotningen

Massutdöenden är något normalt i jordens historia (det har inträffat vid ett flertal tillfällen sedan livet uppstod), men de skapar alltid stora problem för de arter som genomlever dem. På grund av våra aktiviteter pågår för närvarande en drastisk reduktion i antalet arter, där vilda arter försvinner och människor och våra husdjur (och våra odlade växter) ersätter de vilda. Detta leder till ekosystem som är mycket bräckligare, och detta kommer att drabba oss. Ett exempel är det storskaliga fisket, som lokalt har lett till att fiskpopulationer kollapsat, och på sikt riskerar att helst utrota många av de arter vi är beroende av för mat.

Länkar

hallbar_utveckling.txt · Last modified: 2016/10/30 04:16 by 127.0.0.1