BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


gmo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gmo [2016/04/05 04:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Genetiskt modifierande organismer (GMO) ======
  
 +En organism som har fått sitt genom ändrat genom direkt manipulation (m.a.o. [[genteknik|gentekniska]] metoder) kallas för GMO. Även om selektiv avel -- som vi har gjort på djur och växter i över 10000 år -- också det påverkar genomet så räknas detta normalt inte in i GMO.
gmo.txt · Last modified: 2016/04/05 04:24 (external edit)