BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


gmo

Genetiskt modifierande organismer (GMO)

En organism som har fått sitt genom ändrat genom direkt manipulation (m.a.o. gentekniska metoder) kallas för GMO. Även om selektiv avel – som vi har gjort på djur och växter i över 10000 år – också det påverkar genomet så räknas detta normalt inte in i GMO.

gmo.txt · Last modified: 2016/04/05 04:24 (external edit)