User Tools

Site Tools


gmo

Genetiskt modifierande organismer (GMO)

En organism som har fått sitt genom ändrat genom direkt manipulation (m.a.o. gentekniska metoder) kallas för GMO. Även om selektiv avel – som vi har gjort på djur och växter i över 10000 år – också det påverkar genomet så räknas detta normalt inte in i GMO.

gmo.txt · Last modified: 2016/04/05 04:24 by 127.0.0.1