BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


glycerol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
glycerol [2017/02/27 15:19]
Pär Leijonhufvud
glycerol [2017/02/27 15:20] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
 Glycerol är en **triol**, alltså en alkohol med tre hydroxylgrupper. Det formella IUPAC-namnet är propan-1,​2,​3-triol,​ vilket indikerar att det är en propan med tre hydroxylgrupper på kol 1, 2 och 3. Glycerol är en **triol**, alltså en alkohol med tre hydroxylgrupper. Det formella IUPAC-namnet är propan-1,​2,​3-triol,​ vilket indikerar att det är en propan med tre hydroxylgrupper på kol 1, 2 och 3.
  
-Glycerol är biologiskt viktigt för att det är en del av alla [[ipider#​triglyceriderna|triglycerider]],​ och även för att det används som substrat i gluconeogenesen.+Glycerol är biologiskt viktigt för att det är en del av alla [[lipider#​triglyceriderna|triglycerider]],​ och även för att det används som substrat i gluconeogenesen.
glycerol.txt · Last modified: 2017/02/27 15:20 by Pär Leijonhufvud