BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


glukos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
glukos [2017/02/09 15:57]
Pär Leijonhufvud
glukos [2017/02/18 08:56] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 2: Line 2:
  
  
-Glukos är en [[kolhydrater|monosackarid]] med formeln C<​sub>​6</​sub>​H<​sub>​12</​sub>​O<​sub>​6</​sub>​. Som torr kristall finns den endast i cykliska form: den öppna formen utgör endast 3% av glukosen i en vattenlösning,​ medan resten är i de två cykliska formerna (se bild b och c i figuren).+Glukos är en [[kolhydrater|monosackarid]] med formeln C<​sub>​6</​sub>​H<​sub>​12</​sub>​O<​sub>​6</​sub>​. Som torr kristall finns den endast i cykliska form: den öppna formen utgör endast 3% av glukosen i en vattenlösning,​ medan resten är i de två cykliska formerna (se bild b och c i figuren). I lösning växlar dessa hela tiden mellan de båda formerna (stol- och båtform).
  
  
 [{{ :​kemi:​glucose-4x.png?​direct&​500|Glukos ritad på fyra olika sätt. (a) öppen form, (b) sluten stolsform, (c) sluten båtform, (d) en s.k. Haworth-projektion som på ett stiliserat sätt visa glukos i sin slutna form.}}] [{{ :​kemi:​glucose-4x.png?​direct&​500|Glukos ritad på fyra olika sätt. (a) öppen form, (b) sluten stolsform, (c) sluten båtform, (d) en s.k. Haworth-projektion som på ett stiliserat sätt visa glukos i sin slutna form.}}]
  
glukos.txt · Last modified: 2017/02/18 08:56 by Pär Leijonhufvud