BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


gliacell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gliacell [2016/12/08 07:55]
Pär Leijonhufvud
gliacell [2016/12/08 08:03] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Gliacell ====== ====== Gliacell ======
  
-[[wps>​Gliacell|Gliacellerna]] är celler som ger support till [neuron|nervcellerna]]. Till dessa räknas bland annat [[neuron#​schwanncell|schwanncellerna]] och [[oligodendrocyt|oligodendrocyterna]] som båda myeliniserar [[neuron#​axonen|nervcellernas axoner]]. ​+[[wps>​Gliacell|Gliacellerna]] är celler som ger support till [[neuron|nervcellerna]]. Till dessa räknas bland annat [[neuron#​schwanncell|schwanncellerna]] och [[oligodendrocyt|oligodendrocyterna]] som båda myeliniserar [[neuron#​axonen|nervcellernas axoner]]. ​
  
 En annan typ av gliacell är astrocyter, som står för näringstillförsel och transporterar bort avfallsprodukter,​ samt är en viktig del i hjärnans immunförsvar. Vissa astrocyter täcker blodkärl i hjärnan och hjälper därmed till att skapa och upprätthålla [[blod-hjärnbarriären]]. En annan typ av gliacell är astrocyter, som står för näringstillförsel och transporterar bort avfallsprodukter,​ samt är en viktig del i hjärnans immunförsvar. Vissa astrocyter täcker blodkärl i hjärnan och hjälper därmed till att skapa och upprätthålla [[blod-hjärnbarriären]].
gliacell.txt · Last modified: 2016/12/08 08:03 by Pär Leijonhufvud