User Tools

Site Tools


genetik

Genetik

Klassiskt genetik

Mendel lade grunden till den klassiska genetiken, där man studerar hur olika arvsanalag överförs från en generation till en annan. Det är härifrån vi har begrepp som dominant och recessiv, och det är här vi kan förutsäga att om pappa har blodgrupp AB så kan inte hans barn ha blodgrupp O.

Molekylära genetiken

Molekylärbiologi (huvudsida)
Cellens genetik (huvudsida)

Den moderna insikten i hur generna påverkar cellulära processer ger grunden för cellens genetik. Mycket av det som moderna genetiken kan ge oss kommer från landvinningar inom detta fält.

Genetiska problem

Ärftliga sjukdomar (huvudsida
Kromosomavvikelser (huvudsida)

Det finns ett stort antal åkommor som har en genetisk grund. Detta kan vara allt från kromosomavvikelser till ärftliga sjukdomar.

Genteknik

Genteknik (huvudsida)

Genteknik är en samling tekniker för att manipulera cellens gener direkt.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Genentiskt modifierade organismer (huvudsida)

En organism som har fått sitt genom ändrat kallas för en genetiskt modifierad organism.

Gen-fakta

  • Du har ca 2 meter DNA i varje cell i din kropp.
  • Om man lade ihop alla DNA-molekylerna i dina celler och sträckte ut dem skulle den räcka ca 100 gånger avståndet till solen1).
1)
I en typisk människa finns det (1014 celler) × (2 m DNA/cell) = 2×1014 m DNA. Solen befinner sig ca 1,5×1011 m från jorden.
genetik.txt · Last modified: 2016/12/23 06:29 by 127.0.0.1