BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


fytoplankton

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fytoplankton [2017/02/21 09:34] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Fytoplankton ======
  
 +
 +Fytoplanktion är encelliga fotoautotrofa organismer, där många olika grupper av organismer ingår. Den största delen av dessa är eukatryoterna,​ som till exempel [[dinoflagellater]] och [[diatomer]],​ där de senare står för ca 60% av havets primärproduktion. En stor del är dock prokaryoter i form av [[cyanobakterier]] som kan bidra med uppåt 25% av den totala produktionen.
fytoplankton.txt · Last modified: 2017/02/21 09:34 by Pär Leijonhufvud