User Tools

Site Tools


fysiologi

Fysiologi

Homeostas

Homeostas (huvudsida)

Det grundläggande temat för all fysiologi är homeostas, med andra ord att upprätthålla förhållandena i kroppen i ett läge som möjliggör liv och hälsa. Om detta inte fungerar, t.ex. vid en sjukdom eller skada, kommer vi istället att få en sjukdom eller patologiskt tillstånd.

Homeostasen måste hålla t.ex. koncentrationen av ett antal joner på rätt nivå, trycket i blodet, osv för att kroppen skall fungera optimalt.

Kroppens uppdelning

Kroppen består av celler, och dessa i sin tur är samlade i vävnader. De fyra typerna av vävnad i kroppen är muskelvävnad, nervvävnad, bindvävnad och epitel. Vävnaderna i sin tyr är organiserade i olika organ, som sedan fungerar tillsammans med andra organ i organsystem som vart och ett fyller en eller flera funktioner i kroppen.

Vätskebalans

Ungefär 60% av din kroppsvikt är vatten, fördelat på vätska inne i cellerna och den utanför (intracellulära och extracellulära), där vätskan inne i cellerna står för 2/3 av volymen, medan bara 1/3 finns utanför cellerna. För att upprätthålla denna vattenbalans måste intaget matcha förlusterna

Kroppens interna kommunikationssystem

Kroppen har flera sätt att kommunicera: nerver, det endokrina systemet och direkt mellan celler via kanaler (gap junction eller kanalförbindelse) eller parakrin signalering. Cellerna kan även påverka sig sjg själva via autokrina signaler

fysiologi.txt · Last modified: 2017/02/18 09:01 by 127.0.0.1