BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


fotosyntesen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fotosyntesen [2016/10/30 04:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Fotosyntesen ======
 +
 +Fotosyntesen ​ är den process genom vilken gröna växter binder energin i solljus i kemisk form.
 +Med ord kan formeln sammanfattas till
 +
 +solljus + koldioxid + vatten --> druvsocker + syrgas
 +
 +Som balanserad kemisk formel blir det
 +
 + $6 H_2O + 6 CO_2 \xrightarrow{solljus} C_6H_{12}O_6 + 6 O_2}$
 +
 +Egentligen sker reaktionen i flera steg, bland annat i den s.k. [[calvincykeln]]
 +
 +===== I växterna =====
 +
 +I växterna sker fotosyntesen i de gröna bladen, i en [[organeller|organell]] som heter [[kloroplast]].
 +
 +===== Evolution =====
 +
 +Fotosyntesen utvecklades först av olika bakterier, och använde då initialt reduktionsmedel som väte eller vätesulfid:​ senare utvecklades [[cyanobakterier|cyanobakterierna]],​ som kom att dominera. Kloroplasterna är cyanobakterier som har utvecklats till en organell, även om det är en organell med egen arvmassa((En egenskap den delar med [[:​biologi|mitokondrien]])).
 +
 +===== Ekologisk betydelse =====
 +
 +I och med att fotosyntesen binder solens energi i en kemiskt tillgänglig form är det extremt viktig för i princip samtliga ekosystem på jorden. ​
 +
 +
 +
 +
 +===== Länkar =====
 +
 +  * https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Fotosyntes
  
fotosyntesen.txt · Last modified: 2016/10/30 04:14 (external edit)